Föräldrakooperativet Djungeln är en ekonomisk förening som har till ändamål att utan ekonomiska vinstintressen bedriva förskoleverksamhet. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Välfungerande med rimlig föräldrainsats

Som medlem i föräldrakooperativet Djungeln är varje familj ålagda arbetsuppgifter. Verksamheten bygger på att alla föräldrar aktivt deltar i driften av kooperativet.

Arbetsuppgifterna innebär i dagsläget:

  • Städning under två till tre hela veckor per barn och termin.
  • Arbete i barngruppen då personalen är sjuk, enligt ett jourdagssystem. Som förälder vet man i förväg om man ”riskerar” att vikariera på förskolan. Dessutom tillkommer planerade jourtimmar under personalens schemalagda planeringstid fredag förmiddag.
  • Föreningsuppgifter i styrelse eller i arbetsgrupp.
  • En allmän storstädningsdag en gång per termin.

Eftersom vi tycker att gemenskapen är viktig på Djungeln, så ser vi till att ha roligt tillsammans i form av kräftskiva, glöggkväll och grillfest med mera.

Öppettider

Djungelns öppettider är måndag till fredag kl. 07.15 – 17.00 (barnen hämtas senast 16.50). Medlemsfamiljernas behov styr öppettiderna, om vårdnadshavare har behov av andra än gällande öppettider diskuteras detta med förskolechefen och styrelsen för att finna en lösning.

Erfarenhet och låg personalomsättning

Förskolechefen ansvarar för planering och utvärdering av den pedagogiska verksamheten i samarbete med övrig personal. Personalen arbetar enligt läroplan för förskolan. Den finns att ladda ner på Skolverket. Flera av medarbetarna har arbetat i många år på Djungeln.