Har du intresse av att ditt eller dina barn ska börja på Djungeln sätt upp ditt barn på intresselistan här, eller om du har frågor gällande verksamheten, kontakta då köansvarig.

Kom och träffa oss – Öppet hus

Varje år anordnar vi föräldrar ett Öppet hus dit alla nyfikna är välkomna för att få reda på mer om Djungeln och vad det innebär att vara med i ett föräldrakooperativ. Öppet hus anordnas sista söndagen i januari kl. 14-16.)

Tillsättning

Platstilldelning sker enligt skollagen och styrelsen beslutar vilka familjer som erbjuds plats. Vid tillsättning arbetar styrelsen tillsammans med kögruppen. För att sätta upp sitt barn på intresselistan fyller man i sina uppgifter i formuläret för anmälan. Vårdnadshavaren får alltid en bekräftelse på att ansökan om plats tagits emot.

Avgift

Månadsavgiften beräknas i procent av familjens totala bruttoinkomst per månad, upp till ett belopp som motsvarar den gällande högsta avgiftsgrundande inkomsten, vilken bestäms av kommunen, se länk nedan. Procentsatsen är beroende av hur många av familjens barn som är placerade hos Djungeln samtidigt.

Har familjen en sammanlagd inkomst som understiger den högsta avgiftsgrundande inkomsten kan inkomstredovisning lämnas till styrelsen i samband med att platsen accepteras. I de fall där en inkomstredovisning inte lämnas in beräknas avgiften på ett belopp som motsvarar den högsta avgiftsgrundande inkomsten.

I övrigt appliceras samma modell som finns beskriven av Göteborgs kommun, ”Om avgifter för förskola och familjedaghem”. https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.9ff6a5eb-6fa4-47f0-9090-a53el4flb2d4

Mjukstart

För att ditt barn ska känna sig trygg på Djungeln så börjar inskolningen med en mjukstart – första dagen på inskolningen så kommer en ur vår personal tillsammans med ett av våra Djungelbarn och hälsar på i hemmet.

Inskolning

Inskolning av barnet i barngruppen sker under 2-3 veckor med föräldramedverkan. Föreståndare och berörda föräldrar stämmer av tider för inskolningen.

Individuell anpassning

Barn med föräldrar besöker sedan Djungeln och ökar vistelsetiden i lämplig takt. Inskolningen är individuellt anpassad.