Föräldrakooperativet Djungeln är en mysig och välskött förskola med 19 barn. Vi tar emot barn mellan 1 och 5 år. Du kan läsa mer om antagning här och intresseanmäla ditt barn här.

Hög personaltäthet

Personalstyrkan består av en förskollärare och fyra barnskötare på en barngrupp bestående av 19 barn. Djungeln särskiljer sig på så sätt från de flesta kommunala förskolor. Den höga personaltätheten ger personalen mer tid och utrymme att tillse varje barns individuella behov.

Perfekt läge

Förskolan är tryggt placerad inne i Bräcke diakoni i ett mycket lugnt område som gränsar till en liten skog.

Föräldraengagemang

Djungeln drivs av engagerade föräldrar som vill ge sina barn bästa möjliga förskola. Läs mer om föräldraengagemanget här.