”Som förälder lämnar ni det värdefullaste ni har till oss på förskolan. Vår uppgift är att med all vår kunskap och bästa förmåga ta hand om ert barn så att ni som föräldrar kan vara på era arbeten utan att känna oro. På Djungeln arbetar en förskolelärare och tre barnskötare. Vi arbetar efter målet att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Tiden på Djungeln ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Flera av oss i personalen har jobbat på Djungeln i många år och vi är väldigt stolta över vår verksamhet. Vi ser fram emot ett nära samarbete med er föräldrar för att på bästa sätt kunna tillvarata ert barns behov.”

/ personalen på Djungeln

Djungeln har en förskollärare och fyra barnskötare.